ORDIN nr. 857 din 20 mai 2019pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (ECAs și EEDI cerut pentru navele de marfă tip ro-ro și navele de pasageri tip ro-ro), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.301(72) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 13 aprilie 2018
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019  Văzând Referatul Direcției transport naval nr. 12.129/544 din 3.04.2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (ECAs și EEDI cerut pentru navele de marfă tip ro-ro și navele de pasageri tip ro-ro), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.301(72) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 13 aprilie 2018,ținând seama de prevederile art. 16(2)(f)(iii) și ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, precum și ale art. 4 din Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinței părților la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997, la care România a aderat prin Legea nr. 269/2006,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 pct. 20, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se publică amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (ECAs și EEDI cerut pentru navele de marfă tip ro-ro și navele de pasageri tip ro-ro), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.301(72) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 13 aprilie 2018, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 septembrie 2019.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș-Virgil Titea,
  secretar de stat
  București, 20 mai 2019.Nr. 857.  +  ANEXĂREZOLUȚIE MEPC.301(72) din 13 aprilie 2018privind Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționaledin 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocoluldin 1978 referitor la aceasta