DECIZIE nr. 116 din 11 iunie 2019privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ionuț Cătălin Gheran a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019  Având în vedere propunerea Ministerului Fondurilor Europene, formulată prin Adresa înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.545 din 6 iunie 2019, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 27.812, conexat cu nr. 27.811/2019,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) și art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuț Cătălin Gheran exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 11 iunie 2019.Nr. 116.-----