ORDIN nr. 572/2.342/863/2019privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 572 din 14 mai 2019
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.342 din 6 iunie 2019
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 863 din 22 mai 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 11 iunie 2019  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „Șantierul Naval 2 Mai“ - S.A. Mangalia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
   +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEISocietatea „Șantierul Naval 2 Mai“ - S.A.Mangalia, Str. Rozelor nr. 3Cod unic de înregistrare: RO 2413593
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
  ----