ORDIN nr. 2.488 din 21 mai 2019pentru reacreditarea Complexului Muzeal Național "Moldova" din Iași
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 11 iunie 2019    În baza Hotărârii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 2.535 din 14.05.2019,în conformitate cu prevederile art. 12 și 18 din Criteriile și normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.057/2007;în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se reacreditează Complexul Muzeal Național „Moldova“, cu sediul în Iași, județul Iași.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii și identității naționale,
    Valer-Daniel Breaz
    București, 21 mai 2019.Nr. 2.488.-----