HOTĂRÂRE nr. 353 din 30 mai 2019pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a terenului în suprafață de 1,0517 ha, pentru aprobarea ocupării temporare pe o perioadă de 10 ani a terenului din fondul forestier național în suprafață de 146,0177 ha și pentru aprobarea ocupării temporare pentru o perioadă de 2 ani a terenului din fondul forestier național în suprafață de 4,3016 ha de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea realizării obiectivului "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 11 iunie 2019  Având în vedere prevederile art. 36, 38, 39, 41 și 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 și 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului forestier în suprafață de 1,0517 ha, în vederea realizării obiectivului „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița“.(2) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier național și este compus din:a) terenul în suprafață de 0,7366 ha proprietate publică a statului;b) terenul în suprafață de 0,3151 ha proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, denumite în continuare u.a.t.(3) Terenul prevăzut la alin. (2) lit. a) este administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și este amplasat după cum urmează:a) 0,1069 ha pe raza Ocolului Silvic Băile Herculane, Direcția Silvică Caraș-Severin, în U.P. II Iardastita u.a. 99% = 0,0125 ha, u.a. 100A% = 0,0351 ha, u.a. 105% = 0,0070 ha, u.a. 108% = 0,0106 ha, u.a. 110% = 0,0110 ha, u.a. 112A% = 0,0169 ha, în U.P. VI Domogled u.a. 159A% = 0,0079 ha și u.a. 163B% = 0,0059 ha;b) 0,1045 ha pe raza Ocolului Silvic Mehadia, Direcția Silvică Caraș-Severin, în U.P. I Sfardin u.a. 8C% = 0,0067 ha, u.a. 9V% = 0,0125 ha, u.a. 15C% = 0,0070 ha, u.a. 15D% = 0,0059 ha, u.a. 16A% = 0,0051 ha, u.a. 19M% = 0,0125 ha, u.a. 25B% = 0,0062 ha, u.a. 26A% = 0,0114 ha, u.a. 26M% = 0,0136 ha, u.a. 27M% = 0,0067 ha, u.a. 28C% = 0,0044 ha și u.a. 28M1% = 0,0125 ha;c) 0,0624 ha pe raza Ocolului Silvic Bozovici, Direcția Silvică Caraș-Severin, în U.P. IV Tăria u.a. 9A% = 0,0067 ha, u.a. 9B% = 0,0111 ha, u.a. 15A% = 0,0129 ha, u.a. 15F% = 0,0125 ha, u.a. 17A% = 0,0067 ha și u.a. 17C% = 0,0125 ha;d) 0,1183 ha pe raza Ocolului Silvic Anina, Direcția Silvică Caraș-Severin, în U.P. III Steierdof u.a. 55B% = 0,0051 ha, 55R% = 0,0136 ha, u.a. 57A% = 0,0051 ha, u.a. 60% = 0,0172 ha, u.a. 70B% = 0,0125 ha, u.a. 70C% = 0,0059 ha, u.a. 73B% = 0,0067 ha, u.a. 78B%= 0,0070 ha, u.a. 79% = 0,0089 ha, u.a. 85% = 0,0195 ha, u.a. 89A% = 0,0089 ha, u.a. 92% = 0,0063 ha și u.a. 93C% = 0,0016 ha;e) 0,3445 ha pe raza Ocolului Silvic Drobeta-Turnu Severin, Direcția Silvică Mehedinți în U.P. I Racovăț u.a. 79%= 0,0006 ha, u.a. 82B% = 0,0317 ha, 83E% = 0,0067 ha, u.a. 84D% = 0,0056 ha, u.a. 84E% = 0,0011 ha, 108E% = 0,0177 ha, în U.P. III Bahna u.a. 8B% = 0,0044 ha, u.a. 10C% = 0,0067 ha, u.a. 104B% = 0,0079 ha, u.a. 104C% = 0,0059 ha, în U.P. IV Vodița u.a. 17A% = 0,0101 ha, u.a. 33C% = 0,0079 ha, 33D% = 0,0172 ha, u.a. 34E% = 0,0070 ha, u.a. 37E%= 0,0125 ha, u.a. 68A% = 0,0261 ha, u.a. 68B% = 0,0067 ha, u.a. 72C% = 0,0089 ha, u.a. 73C% = 0,0018 ha, u.a. 73E% = 0,0131 ha, u.a. 90B% = 0,0136 ha, u.a. 92A% = 0,0188 ha, u.a. 92C% = 0,0024 ha, u.a. 92R4% = 0,0040 ha, în U.P. V Jidoștița u.a. 3E% = 0,0109 ha, u.a. 3R3% = 0,0026 ha, u.a. 4B% = 0,0059 ha, u.a. 4C% = 0,0089 ha, u.a. 5B% = 0,0079 ha, u.a. 16A% = 0,0149 ha, u.a. 17A% = 0,0079 ha, u.a. 17B% = 0,0051 ha, u.a. 24D% = 0,0067 ha, u.a. 25A% = 0,0067 ha, u.a. 25B% = 0,0051 ha, u.a. 26D% = 0,0110 ha și u.a. 66B% = 0,0125 ha.(4) Terenul prevăzut la alin. (2) lit. b) este amplasat după cum urmează:a) 0,1087 ha fond forestier proprietate publică a u.a.t. Mehadia, administrat de Direcția Silvică Caraș-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia, localizat în U.B. Mehadia: u.a. 3A% = 0,0231 ha, u.a. 21A% = 0,0214 ha, u.a. 22A% = 0,0059 ha, u.a. 22B%= 0,0188 ha, u.a. 23% = 0,0103 ha, u.a. 356E% = 0,0136 ha, u.a. 357% = 0,0067 ha și u.a. 358% = 0,0089 ha;b) 0,0774 ha fond forestier proprietate publică a u.a.t. Iablanița, administrat de Direcția Silvică Caraș-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia localizat în U.B. Iablanița: u.a. 25% = 0,0125 ha, u.a. 26% = 0,0044 ha, u.a. 27D% = 0,0234 ha, u.a. 56C% = 0,0188 ha și u.a. 211A% = 0,0183 ha;c) 0,0347 ha fond forestier proprietate publică a u.a.t. Topleț (0,0347 ha), administrat de Direcția Silvică Caraș-Severin prin Ocolul Silvic Băile Herculane localizat în U.B. I Topleț: u.a. 9% = 0,0162 ha, u.a. 10B% = 0,0067 ha și u.a. 11B% = 0,0118 ha;d) 0,0943 ha fond forestier proprietate publică a u.a.t. Bozovici administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Bănia R.A., localizat în T.P. Bozovici; u.a. 73C% = 0,0149 ha, u.a. 47A% = 0,0059 ha, u.a. 25% = 0,0067 ha, u.a. 30A% = 0,0067 ha, u.a. 17A% = 0,007 ha, u.a. 16B% = 0,0246 ha, u.a. 11% = 0,0051 ha și u.a. 9B% = 0,0234 ha.(5) Scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului prevăzut la alin. (1) se face fără compensare cu terenuri.(6) Terenul prevăzut la alin. (4) devine proprietate publică a statului, potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Se aprobă ocuparea temporară pentru o perioadă de 10 ani a terenului forestier în suprafață de 146,0177 ha de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., în vederea realizării obiectivului „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița“.(2) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier național și este compus din:a) terenul în suprafață de 104,3808 ha, proprietate publică a statului;b) terenul în suprafață de 37,9142 ha, proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;c) terenul în suprafață de 3,7227 ha, proprietate privată a persoanelor fizice.(3) Terenul prevăzut la alin. (2) lit. a) este administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și este amplasat după cum urmează:a) 18,8122 ha pe raza Ocolului Silvic Băile Herculane, Direcția Silvică Caraș-Severin, localizat în U.P. II Iardastita: u.a. 99% = 3,4326 ha, u.a. 100A% = 3,4477 ha, u.a. 105% = 2,0155 ha, u.a. 107% = 1,1481 ha, u.a. 108% = 2,3273 ha, u.a. 110% = 3,4821 ha, u.a. 112A% = 1,1267 ha și U.P. VI Domogled: u.a. 153C% = 0,1846 ha, u.a. 158B% = 0,2896 ha, u.a. 159A% = 0,1726 ha, u.a. 163A% = 0,2347 ha, u.a. 163B% = 0,4113 ha și u.a. 166B% = 0,5394 ha;b) 11,1859 ha pe raza Ocolului Silvic Mehadia, Direcția Silvică Caraș-Severin, localizat în U.P. I Sfardin: u.a. 4A% = 0,0534 ha, u.a. 8C% = 1,0955 ha, u.a. 9C% = 0,5835 ha, u.a. 13B% = 0,0168 ha, u.a. 14B% = 0,0199 ha, u.a. 15B% = 0,2066 ha, u.a. 15C% = 0,3342 ha, u.a. 15D% = 0,8320 ha, u.a. 15F% = 0,0037 ha, u.a. 16A% = 1,5626 ha, u.a. 16M% = 0,7744 ha, u.a. 19B% = 0,5537 ha, u.a. 21C% = 0,3481 ha, u.a. 25B% = 1,1982 ha, u.a. 25M% = 0,0387 ha, u.a. 26A% = 1,6477 ha, u.a. 26B% = 0,2092 ha, u.a. 26M% = 0,6099 ha, u.a. 27M% = 0,0499 ha, u.a. 28C% = 0,3042 ha, u.a. 28M1% = 0,5357 ha și U.P. II Valea Craiovei: u.a. 177% = 0,2080 ha;c) 6,1952 ha pe raza Ocolului Silvic Bozovici, Direcția Silvică Caraș-Severin, localizat în U.P. III Poneasca: u.a. 1A% = 0,1583 ha, u.a. 1B% = 0,3426 ha și U.P. IV Tăria: u.a. 9A% = 0,6029 ha, u.a. 9B% = 0,9355 ha, u.a. 10A% = 0,2075 ha, u.a. 14A% = 0,5817 ha, u.a. 15A% = 1,3307 ha, u.a. 15F% = 0,3769 ha, u.a. 17A% = 0,3094 ha, u.a. 17C% = 0,7366 ha și u.a. 50% = 0,6131 ha;d) 20,9348 ha pe raza Ocolului Silvic Anina, Direcția Silvică Caraș-Severin, localizat în U.P. III Steierdorf: u.a. 55B% = 1,8963 ha, u.a. 57A% = 1,5878 ha, u.a. 59A% = 1,2963 ha, u.a. 60% = 3,3208 ha, u.a. 70A% = 0,2485 ha, u.a. 70B% = 0,7669 ha, u.a. 70C% = 0,8115 ha, u.a. 73A% = 0,3572 ha, u.a. 73B% = 1,3256 ha, u.a. 78A% = 0,4014 ha, u.a. 78B% = 0,1670 ha, u.a. 79% = 0,5698 ha, u.a. 81% = 1,9242 ha, u.a. 85% = 1,9148 ha, u.a. 86A% = 0,5455 ha, u.a. 89A% = 0,8322 ha, u.a. 92% = 1,9932 ha, u.a. 93A% = 0,0912 ha, u.a. 93C% = 0,2692 ha și u.a. 94% = 0,6154 ha;e) 47,2527 ha pe raza Ocolului Silvic Drobeta-Turnu Severin, Direcția Silvică Mehedinți, în U.P. I Racovăț u.a. 78A% = 0,7153 ha, u.a. 82B% = 4,1066 ha, u.a. 83E% = 1,4802 ha, u.a. 84B% = 0,0161 ha, u.a. 84D% = 0,3363 ha, u.a. 84E% = 0,2157 ha, u.a. 85% = 0,0988 ha, u.a. 108B% = 0,0021 ha, u.a. 108E% = 1,0801 ha, în U.P. III Bahna u.a. 7D% = 0,1741 ha, u.a. 7E% = 0,3376 ha, u.a. 8A% = 0,0009 ha, u.a. 8B% = 0,2886 ha, u.a. 8C% = 0,4081 ha, u.a. 8E% = 0,3192 ha, u.a. 10B% = 0,2451 ha, u.a. 10C% = 2,0456 ha, u.a. 11F% = 0,0068 ha, u.a. 11H% = 0,0078 ha, u.a. 103A% = 0,3824 ha, u.a. 104B% = 0,1847 ha, u.a. 104C% = 1,9980 ha, u.a. 104D% = 0,7347 ha, u.a. 104E% = 0,4604 ha, în U.P. IV Vodișa u.a. 17A% = 0,7254 ha, u.a. 17E% = 0,0722 ha, u.a. 33C% = 0,5356 ha, u.a. 33D% = 0,6648 ha, u.a. 34E% = 1,1175 ha, u.a. 34F% = 0,2830 ha, u.a. 35B% = 0,4568 ha, u.a. 36B% = 0,5710 ha, u.a. 37C% = 0,6989 ha, u.a. 37E% = 0,1354 ha, u.a. 68A% = 3,3257 ha, u.a. 68B% = 0,8329 ha, u.a. 72A% = 0,0434 ha, u.a. 72C% = 0,4449 ha, u.a. 73B% = 0,4394 ha, u.a. 73C% = 1,1230 ha, u.a. 73E% = 1,2128 ha, u.a. 73F% = 0,2863 ha, u.a. 89C% = 0,1716 ha, u.a. 90B% = 0,6658 ha, u.a. 92A% = 0,3258 ha, u.a. 92B% = 0,0036 ha, u.a. 92E% = 0,1297 ha, u.a. 92G% = 0,1255 ha, u.a. 93A% = 0,5856 ha, în U.P. V Jidoștița u.a. 3E% = 0,1282 ha, u.a. 4B% = 0,9576 ha, u.a. 4C% = 1,8183 ha, u.a. 4D%= 0,4599 ha, u.a. 5B% = 1,0402 ha, u.a. 15A% = 0,3621 ha, u.a. 15B% = 0,3551 ha, u.a. 16A% = 0,4904 ha, u.a. 17A% = 1,3815 ha, u.a. 17B% = 0,9106 ha, u.a. 19D% = 0,0862 ha, u.a. 24B% = 0,4621 ha, u.a. 24D% = 1,1753 ha, u.a. 24G% = 0,1381 ha, u.a. 25A% = 0,3780 ha, u.a. 25B% = 3,6961 ha, u.a. 26B% = 0,0072 ha, u.a. 26D% = 1,4818 ha, u.a. 26E% = 0,0828 ha și u.a. 66B%= 1,2194 ha.(4) Terenul prevăzut la alin. (2) lit. b) este amplasat după cum urmează:a) 13,3784 ha fond forestier proprietate publică a u.a.t. Mehadia, în administrarea Direcției Silvice Caraș-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia, localizat în U.B. Mehadia u.a. 2B% = 0,0984 ha, u.a. 3A% = 2,9160 ha, u.a. 21A% = 1,5428 ha, u.a. 22A% = 2,0132 ha, u.a. 22B% = 1,2889 ha, u.a. 23% = 2,5307 ha, u.a. 24B% = 0,2714 ha, u.a. 356E% = 1,3378 ha, u.a. 357% = 0,2715 ha și u.a. 358% = 1,1077 ha;b) 6,5011 ha fond forestier proprietate publică a u.a.t. Iablanița, în administrarea Direcției Silvice Caraș-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia, localizat în U.B. Iablanița u.a. 25% = 0,7142 ha, u.a. 26% = 0,4895 ha, u.a. 27D% = 1,4727 ha, u.a. 39C% = 0,1371 ha, u.a. 56C% = 1,5640 ha și u.a. 211A% = 2,1236 ha;c) 0,3109 ha fond forestier proprietate publică a u.a.t. Prigor, în administrarea Direcției Silvice Caraș-Severin prin Ocolul Silvic Nera, localizat în U.P. III Nerganita u.a. 108B%= 0,3109 ha;d) 4,4775 ha fond forestier proprietate publică a u.a.t. Topleț, în administrarea Direcției Silvice Caraș-Severin prin Ocolul Silvic Băile Herculane, localizat în U.B. I Topleț u.a. 9% = 1,3210 ha, u.a. 10B% = 0,9258 ha și u.a. 11B% = 2,2307 ha;e) 13,2463 ha fond forestier proprietate publică a u.a.t. Bozovici, în administrarea R.P.L. Ocolul Silvic Bănia R.A., localizat în T.P. Bozovici u.a. 16R% = 0,0112 ha, u.a. 73B% = 0,7382 ha, u.a. 73C% = 1,7750 ha, u.a. 47A% = 1,6912 ha, u.a. 46B% = 0,3321 ha, u.a. 25% = 1,1879 ha, u.a. 24% = 0,1115 ha, u.a. 30A% = 0,7961 ha, u.a. 17A% = 1,0423 ha, u.a. 16B% = 2,0342 ha, u.a. 11% = 0,9221 ha, u.a. 9C% = 0,1202 ha, u.a. 9B% = 1,9764 ha și u.a. 9A% = 0,5079 ha.(5) Terenul prevăzut la alin. (2) lit. c), pentru care sunt asigurate servicii de prestări silvice de către Direcția Silvică Mehedinți prin Ocolul Silvic Drobeta-Turnu Severin, este localizat în U.P. I Racovăț u.a. 79D% = 1,3212 ha, u.a. 84D% = 0,4021 ha, 84E% = 0,2332 ha, 80I% = 0,0399 ha, 113A% = 0,9634 ha și în U.P. III Bahna u.a. 8% = 0,7593 ha și 106% = 0,0036 ha.(6) Ocuparea temporară a terenurilor prevăzute la alin. (1) se face pentru o perioadă de 10 ani de la data predării terenului către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. Această perioadă include în cazul terenurilor care au categoria de folosință pădure sau clasă de regenerare și perioada necesară efectuării lucrărilor pentru redarea terenurilor în condiții apte de a fi împădurite.  +  Articolul 3(1) Se aprobă ocuparea temporară pentru o perioadă de 2 ani a terenului forestier în suprafață de 4,3016 ha de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., în vederea realizării obiectivului Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița(2) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier național și este compus din:a) terenul în suprafață de 3,9324 ha proprietate publică a statului;b) terenul în suprafață de 0,3692 ha proprietate publică a u.a.t.-urilor.(3) Terenul prevăzut la alin. (2) lit. a) este administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și este amplasat după cum urmează:a) 0,0121 ha pe raza Ocolului Silvic Băile Herculane, localizat în U.P. VI Domogled u.a. 155B% = 0,0121 ha;b) 1,2212 ha pe raza Ocolului Silvic Mehadia, Direcția Silvică Caraș-Severin, localizat în U.P. I Sfardin u.a. 9V% = 0,0655 ha, u.a. 13V% = 0,0861 ha, u.a. 14V% = 0,0570 ha, u.a. 15E% = 0,1175 ha, u.a. 16M% = 0,0478 ha, u.a. 19M% = 0,2169 ha, u.a. 26M% = 0,2036 ha, u.a. 27M%= 0,1653 ha și u.a. 28M1% = 0,2615 ha;c) 0,4854 ha pe raza Ocolului Silvic Bozovici, Direcția Silvică Caraș-Severin, localizat în U.P. IV Tăria u.a. 6A% = 0,0636, u.a. 9A% = 0,0780 ha, u.a. 9B% = 0,0633 ha, u.a. 10A% = 0,0404 ha, u.a. 14A% = 0,0626 ha, u.a. 15A% = 0,0582 ha, u.a. 15B% = 0,0023 ha, u.a. 15F% = 0,0273 ha, u.a. 17A% = 0,0677 ha și u.a. 50% = 0,0220 ha;d) 0,6459 ha pe raza Ocolului Silvic Anina, Direcția Silvică Caraș-Severin, localizat în U.P. III Steierdorf u.a. 53R% = 0,0809 ha, u.a. 55R% = 0,2938 ha, u.a. 70A% = 0,0283 ha, u.a. 72A% = 0,0015 ha, u.a. 72C% = 0,0550 ha, u.a. 73A% = 0,0161 ha, u.a. 78A% = 0,0688 ha, u.a. 79% = 0,0701 ha, u.a. 86A% = 0,0215 ha și u.a. 89A% = 0,0099 ha;e) 1,5678 ha pe raza Ocolului Silvic Drobeta-Turnu Severin, Direcția Silvică Mehedinți, localizat în U.P. III Bahna u.a. 10A% = 0,0119 ha, u.a. 10B% = 0,0831 ha, în U.P. IV Vodita u.a. 35B% = 0,0793 ha, u.a. 36B% = 0,0284 ha, u.a. 37C% = 0,0371 ha, u.a. 68B% = 0,0302 ha, u.a. 68C% = 0,0140 ha, u.a. 69R% = 0,0964 ha, u.a. 89C% = 0,0214 ha, u.a. 92A% = 0,0171 ha, u.a. 92B% = 0,0299 ha, u.a. 92G% = 0,0496 ha, u.a. 92R1 = 0,0716 ha, u.a. 92R3% = 0,0419 ha, u.a. 92R4% = 0,0697 ha, u.a. 92R5% = 0,0474 ha, u.a. 93A% = 0,0287 ha, u.a. 93B% = 0,0153 ha, u.a. 93R1% = 0,2021 ha, în U.P. V Jidoștița u.a. 3D% = 0,0516 ha, u.a. 3E% = 0,0699 ha, u.a. 3R3% = 0,2015 ha, u.a. 4C% = 0,0745 ha, u.a. 4R1% = 0,0392 ha, u.a. 16A% = 0,0327 ha, u.a. 17A% = 0,0993 ha și u.a. 66B% = 0,0240 ha.(4) Terenul prevăzut la alin. (2) lit. b) este amplasat după cum urmează:a) 0,0662 ha fond forestier proprietate publică a u.a.t. Mehadia este administrat de Direcția Silvică Caraș-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia și este localizat în U.B. Mehadia u.a. 24A% = 0,0662 ha;b) 0,3030 ha fond forestier proprietate publică a u.a.t. Iablanița este administrat de Direcția Silvică Caraș-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia și este localizat în U.B. Iablanița u.a. 25% = 0,0715 ha, u.a. 26% = 0,0618 ha, u.a. 27D% = 0,0739 ha, u.a. 211A% = 0,0801 ha și u.a. 211N% = 0,0157 ha.(5) Ocuparea temporară a terenurilor prevăzute la alin. (1) se face pentru o perioadă de 2 ani de la data predării terenului către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. Această perioadă include în cazul terenurilor care au categoria de folosință pădure sau clasă de regenerare și perioada necesară efectuării lucrărilor pentru redarea terenurilor în condiții apte de a fi împădurite.  +  Articolul 4(1) Beneficiarul scoaterii definitive a terenurilor prevăzute la art. 1 și al ocupării temporare a terenurilor prevăzute la art. 2 și 3 este statul român, iar administrarea acestor terenuri se va face de către Ministerul Economiei prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.(2) Defrișarea vegetației forestiere de pe terenurile prevăzute la art. 1-3 se va realiza pe suprafața de 149,0179 ha.(3) Masa lemnoasă de pe terenurile prevăzute la art. 1-3, cuprinse în amenajamentele silvice în vigoare, se va precompta și se va exploata potrivit prevederilor art. 59 și art. 62-66 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Masa lemnoasă de pe terenurile prevăzute la art. 2 alin. (5), aferentă proprietăților mai mici de 10 ha, pentru care legea nu obligă la elaborarea de amenajamente silvice, potrivit art. 20 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care depășește 5 mc/an/ha, se scade din volumul de recoltat din anii următori.(5) Cheltuielile efectuate pentru exploatarea masei lemnoase pe terenurile prevăzute la art. 2 alin. (5) se suportă de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.(6) Masa lemnoasă rezultată în urma defrișării vegetației forestiere de pe terenurile forestiere revine proprietarului, în cazul fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, respectiv proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, și administratorului, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului.(7) Pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice, pentru care Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. a emis declarația de asumare proprie a răspunderii, sumele datorate pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere se vor vira către proprietarii terenurilor respective.  +  Articolul 5(1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda la predarea terenurilor prevăzute la art. 1-3 de către administratorii fondului forestier către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., pe bază de proces-verbal de predare-primire, în prezența reprezentanților Gărzii Forestiere Timișoara și Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, după caz.(2) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. va opera modificările la cartea funciară, intervenite ca urmare a schimbării destinației terenurilor forestiere care se scot definitiv din fondul forestier național în baza prezentei hotărâri și a procesului-verbal încheiat, în condițiile legii, potrivit prevederilor art. 37 alin. (9) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Scoaterea definitivă și ocuparea temporară a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivului „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița“ se exceptează, potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, de la plata obligațiilor bănești prevăzute la art. 41 și 42 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Pentru terenurile prevăzute la art. 1, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și a u.a.t.-urilor, după caz, vor opera modificările prevăzute de prezenta hotărâre în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Ministerul Economiei va păstra destinația obiectivului „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina- Reșița“ pe toată durata de existență a acestui obiectiv.  +  Articolul 9Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., Garda Forestieră Timișoara, Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Regia Publică Locală Ocolul Silvic Bănia R.A., Primăria Comunei Mehadia, Primăria Comunei Iablanița, Primăria Comunei Topleț, Primăria Comunei Prigor și Primăria Comunei Bozovici răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 30 mai 2019.Nr. 353.-----