DECIZIE nr. 5 din 11 iunie 2019privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 11-16 iunie 2019
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 11 iunie 2019    În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,președintele Senatului d e c i d e:  +  ARTICOL UNICÎn perioada 11 iunie, ora 19,00-16 iunie 2019, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Șerban-Constantin Valeca, vicepreședinte al Senatului.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
    București, 11 iunie 2019.Nr. 5.-----