ORDIN nr. 339 din 7 iunie 2019privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Ialomița, în proprietatea acestor organizații
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.786/2019 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Ialomița, în proprietatea acestor organizații, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 7 iunie 2019.Nr. 339.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 1.210/2018)
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații,
  aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare,
  care se transmit în proprietatea unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Ialomița
  Nr. crt.Codul de clasificare și nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar(lei)
  01234567
  11.8.12/6500309Agenția Națională de Îmbunătățiri FunciareCIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații AmaraSediul: localitatea Amara, județul IalomițaÎnregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 334/2007CIF 23109253Stație SPP 59Clădire stație de pompare Suprafața construită - 29 mpRegim înălțime - parterAgregate de pompare -55 mpBazin hidrofor - 13 mpTransformator - 10 mpConstrucții anexe - 11 mpNr. cadastral: 23836UAT Amara, județul Ialomița969.423
  21.8.12/6500687Agenția Națională de Îmbunătățiri FunciareCIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Bordușani - Balta IalomițeiSediul: comuna Bordușani, județul IalomițaÎnregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 394/2008CIF 24033455Stație SPP BordușaniClădire stație de pompare, agregate de pompare, construcții anexe și post trafoSuprafața desfășurată - 60 mpSuprafața construită - 60 mpRegim înălțime - parterUAT Bordușani, județul Ialomița13.753
  1.8.12/6500691Stație SPP 1 FăcăeniClădire stație de pompareSuprafața construită - 156 mpRegim înălțime - parterPost trafo - 9 mpNr. cadastral: 22780UAT Făcăeni, județul Ialomița32.324
  1.8.12/6500695Stație SPP 2 FăcăeniClădire stație de pompare agregate de pompare, construcții anexe și post trafoSuprafața desfășurată - 192 mpSuprafața construită - 192 mpRegim înălțime - parterUAT Făcăeni, județul Ialomița25.437
  1.8.12/6500699Stație SPP StelnicaClădire stație de pompare, agregate de pompare, construcții anexe și post trafoSuprafața desfășurată - 203 mpSuprafața construită - 203 mpRegim înălțime - parterUAT Stelnica, județul Ialomița11.318
  31.8.12/6500607Agenția Națională de Îmbunătățiri FunciareCIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Platonești SPP 6Sediul: localitatea Săveni, județul IalomițaÎnregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 350/2008CIF 23159421Stație SPP 6 (Movila)Clădire stație de pompare și post trafoSuprafața desfășurată - 580 mpSuprafața construită - 580 mpRegimul de înălțime - parterUAT Platonești, județul Ialomița29.800
  1.8.6./6500609Rețea aferentă SPP 6 CP10Conductă principală: CP10 = 5.706 mConductă principală: CP8 + CP9 = 4.878 mUAT Platonești, județul Ialomița52.352
  49/26449066Agenția Națională de Îmbunătățiri FunciareCIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Gheorghe DojaSediul: localitatea Gheorghe Doja, Str. Răsăritului nr. 2A, în incinta SA PRO-AGRO SRL, județul IalomițaÎnregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciarecu nr. 634/2019CIF RO 41100694Teren aferent SPP 69Suprafața totală - 720 mpUAT Gheorghe Doja, județul Ialomița720
  9/26449067Teren aferent SPP 70/1Suprafața totală - 768 mpUAT Gheorghe Doja, județul Ialomița768
  9/26449068Teren aferent SPP 71Suprafața totală - 783 mpUAT Gheorghe Doja, județul Ialomița783
  9/26449070Teren aferent SPP 70/2Suprafața totală - 406 mpUAT Gheorghe Doja, județul Ialomița406
  9/26449071Teren aferent SPP 107Suprafața totală - 910 mpUAT Gheorghe Doja, județul Ialomița910
  59/6500177Agenția Națională de Îmbunătățiri FunciareCIF RO 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Gheorghe LazărSediul: localitatea Gheorghe Lazăr, str. Mihai Viteazu nr. 65, județul IalomițaÎnregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 628/2019CIF RO 41081290Teren aferent 1 RDN + 1 CERNA 37/4Suprafața totală - 44 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița44
  1.8.12/65001791 RDN + 1 CERNA 37/4Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN și CERNASuprafața desfășurată - 7 mpSuprafața construită - 7 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița101
  9/6500181Teren aferent 1 RDN - AE7/2Suprafața totală - 84 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița84
  1.8.12/65001831 RDN - AE7/2Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDNSuprafața desfășurată - 33 mpSuprafața construită - 33 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița108
  9/6500185Teren aferent 1 RDN - AE7/3Suprafața totală - 35 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița35
  1.8.12/65001871 RDN - AE7/3Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDNSuprafața desfășurată - 12,5 mpSuprafața construită - 12,5 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița43
  9/6500189Teren aferent 1 RDN + 1 CERNA 39/1Suprafața totală - 18 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița18
  1.8.12/65001911 RDN + 1 CERNA 39/1Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN și CERNASuprafața desfășurată - 7,2 mpSuprafața construită - 7,2 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița162
  9/6500193Teren aferent 1 RDN + 1 CERNA 39/2Suprafața totală - 32 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița32
  1.8.12/65001951 RDN + 1 CERNA 39/2Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN și CERNASuprafața desfășurată - 7,2 mpSuprafața construită - 7,2 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița150
  9/6500197Teren aferent 3 RDN + 1 CERNA PLOT 39/3Suprafața totală - 21 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița21
  1.8.12/65001993 RDN + 1 CERNA PLOT 39/3Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN și CERNASuprafața desfășurată - 7,2 mpSuprafața construită - 7,2 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița312
  9/6500201Teren aferent 1 CERNA - 39/4Suprafața totală - 18 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița18
  1.8.12/65002031 CERNA - 39/4Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare CERNASuprafața desfășurată - 2,4 mpSuprafața construită - 2,4 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița88
  9/6500213Teren aferent 1 RDN + 1 CERNA 37/5Suprafața totală - 34 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița34
  1.8.12/65002151 RDN + 1 CERNA 37/5Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN și CERNASuprafața desfășurată - 7 mpSuprafața construită - 7 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița101
  9/6500217Teren aferent1 RDN + 1 CERNA 37/6Suprafața totală - 38 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița38
  1.8.12/65002191 RDN + 1 CERNA 37/6Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN și CERNASuprafața desfășurată -7 mpSuprafața construită - 7 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița101
  9/6500221Teren aferent 1 RDN - AE7/1Suprafața totală - 37 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița37
  1.8.12/65002231 RDN - AE7/1Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDNSuprafața desfășurată - 12,5 mpSuprafața construită - 12,5 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița87
  9/6500297Teren aferent stației SPP 38/CD4D km 4 + 960Suprafața totală - 775 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița775
  1.8.12/6500299SPP 38/CD4D km 4 + 960Clădire stație de pompareSuprafața desfășurată - 141,75 mpSuprafața construită - 141,75 mpRegimul de înălțime - parterUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița11.757
  1.8.6/6500301Conductă principală plot 38 Gheorghe LazărLungimea totală - 3.060 mUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița648
  9/6500397Teren aferent2 RDN - 39/5Suprafața totală - 24 mpUAT Gheorghe Lazăr, județul Ialomița24
  69/6500165Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare CIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Valea Ciorii NordSediul: localitatea Țăndărei, DN 21, km 15, imobilul C4, județul IalomițaÎnregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 630/2019CIF RO 41081320Teren aferent 1 RDN - AE5/1Suprafața totală - 46 mpUAT Valea Ciorii, județul Ialomița46
  1.8.12/65001671 RDN - AE5/1Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDNSuprafața desfășurată - 4,2 mpSuprafața construită - 4,2 mpUAT Valea Ciorii, județul Ialomița14
  9/6500169Teren aferent 1 RDN - AE5/2Suprafața totală - 46 mpUAT Valea Ciorii, județul Ialomița46
  1.8.12/65001711 RDN - AE5/2Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDNSuprafața desfășurată - 4,6 mpSuprafața construită - 4,6 mpUAT Valea Ciorii, județul Ialomița11
  9/6500173Teren aferent 1 RDN - AE5/3Suprafața totală - 46 mpUAT Valea Ciorii, județul Ialomița46
  1.8.12/65001751 RDN - AE5/3Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDNSuprafața desfășurată - 5,6 mpSuprafața construită - 5,6 mpUAT Valea Ciorii, județul Ialomița5
  79/6500205Agenția Națională de Îmbunătățiri FunciareCIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Valea Ciorii SudSediul: comuna Valea Ciorii, satul Murgeanca, incinta S.C. Moara Murgeanca - S.R.L., corp C1, județul IalomițaÎnregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 629/2019CUI 41082555Teren aferent 5 CERNA - 110Suprafața totală - 230 mpUAT Valea Ciorii, județul Ialomița230
  1.8.12/65002075 CERNA - 1105 platforme de beton x 2,4 mp/buc. pe care sunt amplasate agregate pompare CERNASuprafața desfășurată - 12 mpSuprafața construită - 12 mpUAT Valea Ciorii, județul Ialomița36
  9/6500291Teren aferent stație SPP 105-CD4 A1 km 6 + 800Suprafața totală - 725 mpUAT Valea Ciorii, județul Ialomița725
  1.8.6/6500293Conductă principală plot 105 Valea CioriiLungimea totală - 5.134 mUAT Valea Ciorii, județul Ialomița36.045
  ------