HOTĂRÂRE nr. 349 din 30 mai 2019privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării, conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Ministerul Finanțelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 30 mai 2019.Nr. 349.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani
  din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării
  Nr. de inventar M.F.P. și codul de clasificațieDenumirea și adresaCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar actualizată- lei -Situația juridicăTipul bunului
  Baza legală a majorării valorii de inventarÎn administrare/concesiune
  1113958.29.13Palat administrativ 64-29, Piața Revoluției nr. 1-3, Botoșani,județul BotoșaniS+P+4ESuprafața construită = 1.009 mpSuprafața desfășurată = 3.951,97 mpSuprafață teren = 5.493 mpCF: 519649.657.487,33Proces-verbal nr. 17.861/21.12.2018 privind reevaluarea activelor fixe corporaleÎn administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor InterneCUI: 3372696Hotărârea Guvernului nr. 706/1994, cu modificările ulterioareImobil
  1114388.29.13Centrală termică 64-29, Piața Revoluției nr. 1-3, Botoșani,județul BotoșaniParterSuprafața construită = 25,96 mpSuprafața desfășurată = 25,96 mpCF: 51964519.742,59Proces-verbal nr. 17.861/21.12.2018 privind reevaluarea activelor fixe corporaleÎn administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor InterneCUI: 3372696Hotărârea Guvernului nr. 706/1994, cu modificările ulterioareImobil
  ----