DECRET nr. 504 din 7 iunie 2019privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 7 iunie 2019.Nr. 504.-----