ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Olt
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 26 ianuarie 2018    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unități administrativ-teritoriale din județul Olt, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Bobicești - sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 5, 6, 9, 12 și 28;b) unitatea administrativ-teritorială Găneasa - sectoarele cadastrale nr. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 29 și 30;c) unitatea administrativ-teritorială Mihăești - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 și 21;d) unitatea administrativ-teritorială Priseaca - sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 30 și 31;e) unitatea administrativ-teritorială Potcoava - sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 7, 9, 14 și 37;f) unitatea administrativ-teritorială Radomirești - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 8, 11, 15 și 16. (la 11-06-2019, Litera f) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.769 din 16 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 )  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Ileana Spiroiu
    București, 5 ianuarie 2018.Nr. 3.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5  +  Anexa nr. 6 (la 11-06-2019, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.769 din 16 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) -----