ORDIN nr. 139 din 19 februarie 2014pentru publicarea unor instrucțiuni și linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.182(59), Rezoluția MEPC.184(59), Rezoluția MEPC.259(68) și Rezoluția MEPC.292(71)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2014  (la 15-10-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.485 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 15 octombrie 2018 ) (la 11-06-2019, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 pct. 20 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se publică următoarele instrucțiuni și linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională:a) Rezoluția MEPC.182(59) din 17 iulie 2009 - Instrucțiunile din 2009 pentru prelevarea eșantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformității cu anexa VI revizuită la MARPOL, prevăzută în anexa nr. 1;b) Rezoluția MEPC.184(59) din 17 iulie 2009 - Liniile directoare din 2009 pentru instalațiile de epurare a gazelor arse evacuate, prevăzută în anexa nr. 2.c) Rezoluția MEPC.259(68) din 15 mai 2015 - Liniile directoare din 2015 pentru instalațiile de epurare a gazelor arse evacuate, prevăzută în anexa nr. 3. (la 15-10-2018, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.485 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 15 octombrie 2018 ) d) Rezoluția MEPC.292(71) din 7 iulie 2017 - Linii directoare din 2017 pentru verificarea de către Administrație a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor, prevăzută în anexa nr. 4. (la 11-06-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 )  +  Articolul 1^1Prevederile rezoluțiilor menționate la art. 1 lit. b) și c) se vor aplica respectând cerințele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/773 al Comisiei din 15 mai 2018 privind cerințele de proiectare, de construcție și de performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/306, așa cum sunt precizate la pct. 2 poz. MED/2.10 din anexa acestuia. (la 15-10-2018, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.485 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 15 octombrie 2018 )  +  Articolul 2Atribuțiile prevăzute în documentele menționate la art. 1 care revin statului sub titulatura "Administrația" sunt atribuții care se duc la îndeplinire, conform competențelor acesteia, de către Autoritatea Navală Română.  +  Articolul 3Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Autoritatea Navală Română va desemna o persoană de contact responsabilă pentru comunicarea cu Secretariatul Organizației Maritime Internaționale în cazul în care apare vreo problemă legată de transmiterea datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor. (la 11-06-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 )  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 11-06-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 )  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Constantin Matei,
  subsecretar de stat
  București, 19 februarie 2014.Nr. 139.  +  Anexa nr. 1REZOLUTIE MEPC. 182(59)Instrucțiunile din 2009 pentru prelevarea eșantioanelor de combustibil lichid pentru determinareaconformității cu anexa VI revizuită la MARPOL  +  Anexa nr. 2REZOLUTIE MEPC nr. 184(59)Liniile directoare din 2009 pentru instalațiile de epurare a gazelor arse evacuate  +  Anexa nr. 3REZOLUTIE MEPC nr. 259(68)privind liniile directoare din 2015 pentru instalațiile de epurare a gazelor arse evacuate (la 15-10-2018, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.485 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 15 octombrie 2018 )  +  Anexa nr. 4REZOLUTIE MEPC.292(71)privind Linii directoare din 2017 pentru verificarea de cătreAdministrație a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor (la 11-06-2019, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 )