ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 18 septembrie 1998pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 22 septembrie 1998  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență, aprobată și modificată prin Legea nr. 163/1997 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 13 mai 1998, se modifica și se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:Ordonanța de urgenta privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și DCS 1800 și stabilirea taxelor de licență2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(2) În spectrul de frecvente de 1.800 MHz Ministerul Comunicațiilor*) va atribui doua licențe de operare pentru sistemul de telefonie celulara digitala DCS 1800, denumit în continuare DCS 1800. Una dintre licențe va fi atribuită prin licitație publică, iar a doua va fi atribuită prin încredințare directa unei filiale a Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 973/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998. (la 13-04-1999, Alineatul (2) din Punctul 2. , Articolul UNIC a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 51 din 8 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 13 aprilie 1999 ) 3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Licenta GSM se eliberează de către Ministerul Comunicațiilor după ce câștigătorul declarat al licitației a achitat taxa de licență de 50 milioane dolari S.U.A.(2) Perioada pentru care a fost acordată licenta GSM poate fi prelungită cu 5 ani, dacă Ministerul Comunicațiilor constata îndeplinirea obligațiilor prevăzute în licenta, până la data cererii.(3) Prelungirea perioadei de valabilitate a licenței GSM se aproba numai după ce titularul licenței achită o taxa reprezentând jumătate din taxa de licență prevăzută la alin. (1).(4) Taxa de licență pentru DCS 1800 este de 25 milioane dolari S.U.A. Licenta de operare se eliberează numai după achitarea taxei de licență.(5) Sumele obținute din taxele de licență prevăzute la alin. (3) și (4) sunt destinate direct Ministerului Apărării Naționale pentru înlocuirea echipamentelor de telecomunicații care funcționează în prezent în spectrele de frecventa de 900 și 1800 MHz.(6) Ministerul Comunicațiilor și Ministerul Apărării Naționale vor stabili, de comun acord, etapele eliberării spectrului de frecventa în benzile de 900 MHz și 1800 MHz. Eliberarea spectrului de frecventa de 1800 MHz de către Ministerul Apărării Naționale se face într-un termen de cel mult 18 luni de la data încasării a cel puțin 25 milioane dolari S.U.A. din sumele obținute conform prevederilor alin. (3) și (4).(7) Tarifele pentru utilizarea spectrului de frecventa se stabilesc conform reglementărilor în vigoare.4. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Comunicațiilor va asigura tuturor operatorilor de telefonie celulara digitala condiții nediscriminatorii, urmărindu-se realizarea unei concurente loiale.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor,
  Sorin Pantis
  Ministru de stat,
  ministrul apărării naționale,
  Victor Babiuc
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Dăianu
  ----------