ORDONANȚĂ nr. 38 din 9 august 2006pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IDupă articolul 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1(1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes național și european, cu acordul autorităților administrației publice locale, se preiau de către administratorul drumurilor naționale sectoare de drum de interes național, judetean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localități, în vederea realizării lucrărilor respective.(2) După finalizarea lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit autorităților administrației publice locale de care au apartinut. (la 19-01-2007, Articolul 22^1 din Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007 )  +  Articolul IIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 9 august 2006.Nr. 38.----------