HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 28 octombrie 2010pentru aprobarea plății contribuțiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU și la Fondul Națiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 23 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă plata contribuțiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU și la Fondul Națiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010, în sumă totală de 234.800 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Sumele necesare plății contribuțiilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2011. (la 05-04-2011, Articolul 2 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 337 din 30 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 05 aprilie 2011 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 28 octombrie 2010.Nr. 1.076.  +  ANEXĂ
  Contribuțiile voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU
  și la Fondul Națiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010
  Nr. crt. Centrul de informare al ONU / Fondul Națiunilor Unite pentru Copii Contribuția pe anul 2010 (lei)
  1. Centrul de informare al ONU 192.000
  2. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) 42.800
  TOTAL: 234.800
  -------