ORDONANȚĂ nr. 44 din 16 august 2006privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 24 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 3 aprilie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 253/2006, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină și/sau biodiesel în vederea efectuării unor lucrări agricole mecanizate în anul 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(1) Pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se insamanteaza în primavara anului 2006, se acordă producătorilor agricoli un sprijin financiar de 0,7 lei/litru pentru achizitionarea de motorina, iar pentru lucrarile de înființare a culturilor care se insamanteaza în toamna anului 2006 se acordă producătorilor agricoli un sprijin financiar de 1 leu/litru pentru achizitionarea de motorina și/sau biodiesel produs conform Standardului național SR EN 14214:2004. (la 19-01-2007, Alineatul (1) din Articolul 1, Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 11 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007 ) 3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Suma aferentă plății sprijinului financiar în anul 2006 este de 175 milioane lei și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2006, în cadrul programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare.4. La articolul 3, litera e) va avea următorul cuprins:e) institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare și învățământ cu profil agricol, precum și unitățile de cult și penitenciarele.  +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare", aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 228/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 5 aprilie 2006, vor fi modificate în mod corespunzător, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Vasile Lupu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 16 august 2006.Nr. 44.----