DECIZIE nr. 408 din 16 mai 2017privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 16 mai 2017  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se numesc în calitate de membri ai Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc următoarele persoane:1. Dan Iliovici, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc - membru executiv;2. Valentin Korman, vicepreședintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc - membru executiv;3. Daciana Dumitru, reprezentant al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - membru neexecutiv (la 14-06-2018, Punctul 3. din Articolul 1 a fost modificat de Articolul 2 din DECIZIA nr. 217 din 14 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018 ) 4. Ionuț Cosmin Stoica, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne - membru neexecutiv;5. Marian-Constantin Ivan, reprezentant al Consiliului Concurenței - membru neexecutiv;6. Marin-Marius Florea, reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru neexecutiv;7. Teodor-Narcis Godeanu, reprezentant al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale - membru neexecutiv (la 10-06-2019, Punctul 7. din Articolul 1 a fost modificat de Articolul 2 din DECIZIA nr. 110 din 10 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019 ) 8. Constantin Zorilă, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului - membru neexecutiv;9. Ruxandra Noica, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului - membru neexecutiv. (la 16-02-2018, Punctul 9. din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 80 din 16 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 16 februarie 2018 )  +  Articolul 2La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 30 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  București, 16 mai 2017.Nr. 408.----