RAPORT nr. 17.662 din 20 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Argeș
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 23.07.2018-27.07.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Argeș în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.  +  ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Argeș au totalizat 226.929,00 lei, fiind obținute din cotizații în sumă de 210.929,00 lei și din donații în sumă de 16.000,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 208.143,19 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal - Filiala Argeș se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ.București, 20 decembrie 2018.Nr. 17.662.-----