RAPORT nr. 16.995 din 11 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Județeană Bihor
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 11.06.2018-15.06.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Județeană Bihor în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.  +  ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidului Național Liberal - Filiala Județeană Bihor au totalizat 424.748,50 lei și au fost obținute din cotizații în sumă de 307.159,50 lei, din donații în sumă de 106.396,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 11.193,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 283.637,71 lei.București, 11 decembrie 2018.Nr. 16.995.-----