RAPORT nr. 16.992 din 11 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Județeană Ialomița
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 18.06.2018-22.06.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Județeană Ialomița, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriÎn anul 2017 veniturile obținute de Filiala Județeană Ialomița a Partidului Național Liberal, conform documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control, au fost în valoare totală de 68.147,00 lei, după cum urmează: 39.047,00 lei - venituri din cotizații, 11.100,00 lei - venituri din donații, 18.000,00 lei - contribuții încasate pentru campania electorală aferentă alegerilor locale parțiale.În anul 2017 cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Județeană Ialomița, conform documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control, au fost în valoare totală de 86.051,40 lei. S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a fost sancționată potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a fost sancționată potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ.II. Recomandări:– efectuarea tuturor corecțiilor contabile în anul 2018, astfel încât evidența contabilă să reflecte o imagine completă asupra tuturor operațiunilor financiare realizate de formațiunea politică verificată;– respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, și a prevederilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.București, 11 decembrie 2018.Nr. 16.992.-----