RAPORT nr. 16.991 din 11 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Bacău
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 25.06.2018-29.06.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Bacău în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Bacău au totalizat 156.252,00 lei și au fost obținute din cotizații în sumă de 139.032,00 lei și din donații în sumă de 17.220,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 120.537,19 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal - Filiala Bacău a fost sancționat potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ.II. Recomandări:– acordarea unei atenții sporite la înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative;– înregistrarea în evidența financiar-contabilă a documentelor justificative la data emiterii;– respectarea surselor de finanțare a activității partidelor politice conform reglementărilor legale;– respectarea termenului legal de restituire a contribuțiilor către candidați;– aprofundarea permanentă și aplicarea continuă a prevederilor legale privind activitatea financiar-contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial;– respectarea cu strictețe a tuturor reglementărilor legale privind organizarea contabilității, precum și respectarea tuturor dispozițiilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016.București, 11 decembrie 2018.Nr. 16.991.------