RAPORT nr. 16.989 din 11 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Județeană Covasna
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 6.08.2018-10.08.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Județeană Covasna în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidului Național Liberal - Filiala Județeană Covasna au totalizat 13.730,00 lei și au fost obținute din cotizații. Cheltuielile au fost în sumă de 13.639,92 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a fost sancționată potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ.II. Recomandări:– efectuarea tuturor corecțiilor contabile, astfel încât evidența contabilă să reflecte o imagine completă asupra tuturor operațiunilor financiare realizate de către Partidul Național Liberal - Filiala Județeană Covasna.București, 11 decembrie 2018.Nr. 16.989.-----