RAPORT nr. 16.988 din 11 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Bistrița-Năsăud
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 27.08.2018-31.08.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Bistrița-Năsăud în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidul Național Liberal - Filiala Bistrița-Năsăud au totalizat 89.080,35 lei și au fost obținute din cotizații ale membrilor de partid în sumă de 72.668,00 lei, din donații în sumă de 5.100,00 lei, din venituri provenite din activități proprii în sumă de 6.800,00 lei și din contribuții în sumă de 4.512,35 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 101.314,71 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal - Filiala Bistrița-Năsăud a fost sancționat potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.II. Recomandări:– să respecte prevederile legale cu privire la organizarea și evidența contabilă (înregistrări cronologice ale documentelor primare, înregistrarea tuturor operațiunilor în Registrul de casă);– restituirea sumelor rambursate și/sau necheltuite în campaniile electorale se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, în sensul înregistrării operațiunilor financiare în contabilitatea partidului;– utilizarea unui program pentru ținerea evidenței contabile care să permită folosirea corectă a simbolurilor și denumirii conturilor, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile.București, 11 decembrie 2018.Nr. 16.988.-----