RAPORT nr. 16.978 din 11 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Călărași
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 30.07.2018-3.08.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Călărași, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriÎn anul 2017 veniturile înregistrate de Filiala Călărași a Partidului Național Liberal au fost în valoare totală de 140.525,00 lei, după cum urmează: 125.949,00 lei - venituri din cotizații încasate în anul 2017, 2.326,00 lei - venituri din cotizații încasate în perioada 2015-2016 de Organizația Municipală Oltenița, care au fost înregistrate în contabilitatea filialei în luna octombrie 2017, conform recomandărilor formulate în Raportul de control nr. 40 din 4.01.2018 întocmit de către reprezentații Autorității Electorale Permanente, control ce a vizat respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Călărași în anii 2015 și 2016, și 12.250,00 lei - venituri din contribuții la alegerile locale parțiale din data de 11.06.2017. Cheltuielile înregistrate au fost în valoare totală de 131.491,83 lei. Nu au fost constatate încălcări ale prevederilor legale.II. Recomandări:– transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a informațiilor privind modificările datelor prevăzute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data producerii acestora.București, 11 decembrie 2018.Nr. 16.978.-----