RAPORT nr. 16.972 din 11 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Hunedoara
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 13.08.2018-20.08.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Hunedoara în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.  +  ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidului Național Liberal - Filiala Hunedoara au totalizat 255.796,46 lei și au fost obținute astfel: 167.302,46 lei - venituri din cotizații, 88.350,00 lei - venituri din donații, din care suma de 11.500,00 lei reprezintă contribuțiile candidaților la alegerile locale parțiale din data de 11.06.2017 și 144,00 lei - venituri din alte surse. Cheltuielile au fost în sumă de 282.205,44 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) coroborat cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal - Filiala Hunedoara a fost sancționat potrivit prevederilor art. 52 alin. (2) din același act normativ.București, 11 decembrie 2018.Nr. 16.972.----