RAPORT nr. 16.886 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Mureș
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 9.07.2018-12.07.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Mureș în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.  +  ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidului Național Liberal - Filiala Mureș au totalizat 93.134,00 lei și au fost obținute din cotizații. Cheltuielile au fost în sumă de 58.738,59 lei.Nu s-au constatat încălcări ale prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 7 decembrie 2018.Nr. 16.886.----