RAPORT nr. 16.885 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Județeană Alba
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 9.07.2018-13.07.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Județeană Alba, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriÎn anul 2017 veniturile obținute de Filiala Județeană Alba a Partidului Național Liberal, conform documentelor justificative, puse la dispoziția echipei de control, au fost în valoare totală de 403.042,39 lei, după cum urmează: 320.904,00 lei - venituri din cotizații, 9.877,00 lei - venituri din donații, 67.761,39 lei - venituri din alte surse provenite din închirierea spațiului pentru organizarea birourilor parlamentare și din dobânzi bancare, 4.500,00 lei – contribuții încasate pentru campania electorală aferentă alegerilor locale parțiale.În anul 2017 cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Județeană Alba, conform balanței de verificare întocmite la 31.12.2017, au fost în valoare totală de 389.067,88 lei, sumă ce a fost denaturată din cauza neînregistrării unor documente financiare-contabile aferente constituirii unor cheltuieli și din cauza înregistrării eronate a unor documente financiar-contabile aferente constituirii unor cheltuieli.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a fost sancționată potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ.II. Recomandări:– efectuarea tuturor corecțiilor contabile în anul 2018, astfel încât evidența contabilă să reflecte o imagine completă asupra tuturor operațiunilor financiare realizate de formațiunea politică verificată;– respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, și a prevederilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.București, 7 decembrie 2018.Nr. 16.885.----