RAPORT nr. 16.884 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Prahova
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 13.08.2018-17.08.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Prahova în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile obținute de Filiala Prahova a Partidului Național Liberal au totalizat 258.475,31 lei, fiind obținute din cotizații în sumă de 210.263,81 lei, din donații în sumă de 211,50 lei, din donații (contribuții campanie electorală) în sumă de 19.000,00 lei și din subînchiriere și utilități plătite de cabinet parlamentar în sumă de 29.000,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 282.457,88 lei.În urma verificărilor efectuate echipa de control nu a constatat contravenții.II. Recomandări:– respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, și ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 7 decembrie 2018.Nr. 16.884. ----