RAPORT nr. 16.883 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Tulcea
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 27.08.2018-7.09.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Tulcea, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.  +  ConstatăriÎn urma verificării documentelor justificative, echipa de control a constatat că în anul 2017 veniturile obținute de Filiala Tulcea a Partidului Național Liberal au fost în valoare totală de 382.861,00 lei, după cum urmează: 172.627,00 lei - venituri din cotizații, 25.511,00 lei - venituri din donații, 1.700,00 lei - venituri din donații (contribuții alegeri locale parțiale din 11.06.2017), 183.023,00 lei - venituri din alte surse.În anul 2017 cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Tulcea conform documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control au fost în valoare totală de 346.996,83 lei.În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate fapte contravenționale la entitatea controlată.București, 7 decembrie 2018.Nr. 16.883.----