RAPORT nr. 16.880 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Vrancea
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 17.09.2018-27.09.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Vrancea în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidului Național Liberal - Filiala Vrancea au totalizat 164.593,99 lei, fiind obținute din cotizații în sumă de 126.183,00 lei, din donații în sumă de 11.550,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 26.860,99 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 173.135,81 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal - Filiala Vrancea a fost sancționat potrivit art. 52 alin. (1) și (2) din același act normativ.II. Recomandări:– respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016.București, 7 decembrie 2018.Nr. 16.880.----