RAPORT nr. 16.877 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Suceava
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1),(4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 9.07.2018-13.07.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Suceava în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.  +  ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidului Național Liberal - Filiala Suceava au totalizat 276.722,87 lei, fiind obținute din cotizații în sumă de 272.322,87 lei și din donații în sumă de 4.400,00 lei (contribuții încasate pentru campania electorală aferentă alegerilor locale parțiale din luna iunie 2017 în sumă de 2.400,00 lei și contribuții încasate pentru campania electorală aferentă alegerilor locale parțiale din luna noiembrie 2017 în sumă de 2.000,00 lei). Cheltuielile au fost în sumă de 255.288,43 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4) și ale art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal - Filiala Suceava a fost sancționat potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal - Filiala Suceava a fost sancționat potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ.București, 7 decembrie 2018.Nr. 16.877.----