RAPORT nr. 16.872 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Caraș-Severin
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019    - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 18.06.2018-22.06.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Caraș-Severin în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriÎn anul 2017 veniturile Partidului Național Liberal - Filiala Caraș-Severin, conform documentelor justificative, au totalizat 82.048,00 lei, fiind obținute din cotizații în sumă de 76.865,00 lei și din donații în sumă de 5.183,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 68.154,45 lei.Nu au fost constatate fapte de natură contravențională prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.II. Recomandări:– respectarea prevederilor legale privind rambursarea cheltuielilor electorale, respectiv restituirea sumelor rambursate de Autoritatea Electorală Permanentă să se facă în termenul legal de 30 de zile de la data rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit prevederilor art. 48 alin. (10) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile art. 58 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016.București, 7 decembrie 2018.Nr. 16.872.-----