RAPORT nr. 16.865 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Timiș
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019    - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 17.09.2018-21.09.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Timiș în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidului Național Liberal - Filiala Timiș au totalizat 433.653,62 lei și au fost obținute din cotizații în sumă de 168.922,00 lei, din donații în sumă de 36.572,00 lei și din venituri provenite din activități proprii în sumă de 228.159,62 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 541.587,44 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal - Filiala Timiș a fost sancționat potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ.II. Recomandări:– respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– respectarea legislației financiar-contabile în vigoare (Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile);– efectuarea cu prioritate, în cursul anului 2018, a corecțiilor privind operațiunile înregistrate eronat în exercițiul financiar 2017.București, 7 decembrie 2018.Nr. 16.865.-----