RAPORT nr. 16.863 din 7 decembrie 2018privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Filiala Dâmbovița
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 mai 2019    - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 18.07.2018-27.07.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal - Filiala Dâmbovița în anul 2017, perioada verificată fiind 1.01.2017-31.12.2017.I. ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Partidului Național Liberal - Filiala Dâmbovița au totalizat 241.918,97 lei și au fost obținute din cotizații ale membrilor de partid în sumă de 230.059,00 lei, din donații în sumă de 7.880,00 lei și din venituri provenite din activități proprii în sumă de 3.979,97 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 265.492,69 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), coroborat cu prevederile art. 49 alin. (5), precum și prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal - Filiala Dâmbovița a fost sancționat potrivit art. 52 alin. (1) și (2) din același act normativ.De asemenea au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Pentru această faptă, Partidul Național Liberal - Filiala Dâmbovița a fost sancționat potrivit art. 2 alin. (2) și (4) din același act normativ.II. Recomandări:– respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea și evidența contabilă (înregistrări ale documentelor primare în Registrul de casă), în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;– să organizeze evidența contabilă a activității filialei județene a partidului în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– să efectueze anual inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii conform art. 6 alin. (1) din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009;– respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016.București, 7 decembrie 2018.Nr. 16.863.-----