ORDIN nr. 301 din 10 mai 2019privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.362/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 15 mai 2019  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.518/2019 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.362/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din data de 17 septembrie 2018, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 10 mai 2019.Nr. 301.  +  ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.362/2018)
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea
  Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă
  pentru irigații Denistepe din județul Tulcea
  Nr. crt.Codul de clasificare și nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 cu modificările și completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar (lei)
  11.8.6/INVPPS-6508237-2016Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare CIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe Sediul: satul Lăstuni, comuna Mihail Kogălniceanu, în incinta S.C. Minagro - S.R.L., județul Tulcea Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 184 din 3.11.2006 CIF 19202922Amenajare interioară irigații aferentă plot 12 CD1-8 UAT Mihai BravuAmenajare interioară irigații Lungime totală - 14.615 mUAT Mihai Bravu, județul Tulcea17.333,87
  29/INVPPS-6504739-2016Teren aferent stației de pompare SPP 9Suprafața totală - 642 mpUAT Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea4.950,00
  -----