ORDIN nr. 300 din 10 mai 2019pentru aprobarea transmiterii terenului aparținând domeniului privat al statului, aflat în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aferent infrastructurii secundare de irigații, în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP19 Sibioara din județul Constanța
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 15 mai 2019  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.516/2019 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea terenului aparținând domeniului privat al statului, aflat în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aferent infrastructurii secundare de irigații, în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP19 Sibioara din județul Constanța, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Predarea-primirea terenului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile legii, în care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparținând acestei entități.  +  Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra terenului preluat de către organizația utilizatorilor de apă pentru irigații prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizație a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispozițiilor art. 29^3 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 10 mai 2019.Nr. 300.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale terenului aflat în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare,
  aferent infrastructurii secundare de irigații, care se transmite în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații
  SPP19 Sibioara din județul Constanța
  Nr. crt.Codul de clasificare și nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar (lei)
  19/INVPPS-6504463-2016Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare CIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații SPP19 Sibioara Sediul: comuna Lumina, în incinta S.C. Lex Pretory - S.R.L., județul Constanța Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 442 din 7.06.2010 CIF 7035981Teren aferent stației de pompare SPP19 Sibioara Suprafață totală - 528 mpUAT Mihail Kogălniceanu, județul Constanța847,00
  -----