ORDIN nr. 299 din 10 mai 2019pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigații, în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Insula Verde și a Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SRPA 09 Lișcoteanca din județul Brăila
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 15 mai 2019  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.514/2019 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea terenurilor aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigații, în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Insula Verde și a Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SRPA 09 Lișcoteanca din județul Brăila, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Predarea-primirea terenurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile legii, în care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparținând acestei entități.  +  Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de către organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizații a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispozițiilor art. 29^3 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 10 mai 2019.Nr. 299.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale terenurilor aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare,
  aferente infrastructurii secundare de irigații care se transmit în proprietatea unor organizații
  ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Brăila
  Nr. crt.Codul de clasificare și nr. alocat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar (lei)
  11.8.12/INVPPS-6491545-2016Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare CIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Insula Verde Sediul: satul Dudescu, comuna Zăvoaia, județul Brăila Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare sub nr. 112 din 19.01.2006 CIF 18623834Teren aferent stației de pompare RDN AE10/1Suprafața totală 24 mpUAT Dudești, județul Brăila24
  1.8.12/INVPPS-6491547-2016Teren aferent stației de pompare RDN AE10/2Suprafața totală 24 mpUAT Dudești, județul Brăila24
  21.8.12/INVPPS-24738571-2017Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare CIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații SRPA 09 Lișcoteanca Sediu: satul Lișcoteanca, comuna Bordei Verde, județul Brăila Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 171 din 22.06.2006 CIF 16533840Teren aferent stației de pompare SRPA 09Suprafața totală 2.000 mpUAT Bordei Verde, județul Brăila2.000
  -----