REGULAMENT din 9 iulie 2002privind descrierea și acordarea Medaliei Virtutea Aeronautică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 31 iulie 2002    Notă
    Conținut de Legea nr. 460 din 9 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 31 iulie 2002.
     +  Articolul 1 Medalia Virtutea Aeronautică cu însemne de pace și de război se acordă pe viață.  +  Articolul 2(1) Medalia Virtutea Aeronautică cu însemn de pace este nelimitată ca număr pentru clasele a III-a și a II-a și limitată la un număr de 1.000 de membri pentru clasa I, astfel: 650 pentru militari și 350 pentru civili.(2) Depășirea numărului pentru clasa I constituie o încălcare a prezentului regulament. Decorațiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele vor fi restituite.  +  Articolul 3(1) Însemnul de pace al Medaliei Virtutea Aeronautică este circular, cu diametrul de 35 mm, și are bordura înălțată, fiind confecționat din tombac.(2) Pe avers este redată efigia unei ținere din profil spre dreapta și purtând o cască înaripată, iar din poziția umerilor brațele par a fi întinse orizontal ca pentru zbor; efigia ocupă întreaga suprafață a medaliei, până la bordură.(3) Pe revers, într-o cunună deschisă din frunze de laur stilizate, se află în partea superioară o acvilă ținând în cioc o cruce ortodoxă, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan, purtând pe piept armele României, flancată de două aripi întinse orizontal. Central sunt scrise în relief, cu cifre și litere înalte de 2 mm, anii și denumirea: "1931/VIRTUTEA/AERONAUTICĂ/2000", reprezentând date istorice privind Medalia Virtutea Aeronautică.(4) Pentru militari însemnul este surmontat de o semicunună formată dintr-o ramură de stejar la stânga și una de laur la dreapta, având lățimea de 28 mm și înălțimea de 20 mm.(5) Pentru civili însemnul este surmontat de un mic inel perpendicular pe medalie și unul prin care se prinde un inel cu diametrul de 20 mm.(6) Panglica, lată de 35 mm și cu înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat albastru deschis, având la 1 mm de margine câte o bandă argintie, lată de 4 mm.(7) Bareta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicată pe un suport metalic, lungă de 18 mm și lată de 0 mm, având dimensiunile benzilor culorilor de bază ale panglicii reduse la 50%. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 4 Deosebirea dintre clase este următoarea:a) clasa a III-a este brunată;b) clasa a II-a este argintată;c) clasa I este placată cu aur.  +  Articolul 5 Medalia Virtutea Aeronautică cu însemn de război are caracteristicile generale ale Medaliei Virtutea Aeronautică cu însemn de pace, cu următoarele particularități:a) însemnul propriu-zis primește între medalie și semicununa din frunze de laur și stejar două spade încrucișate, cu vârfurile în sus, lungi de 35 mm, confecționate din materialul corespunzător clasei;b) panglica primește la margine un fir auriu lat de 1 mm;c) bareta primește pe panglica specifică două spade încrucișate, cu vârfurile în sus, lungi de 15 mm, confecționate din materialul corespunzător clasei.  +  Articolul 6(1) Cutia în care se păstrează medalia este din carton îmbrăcat în pergamoid albastru și este căptușită cu mătase de aceeași culoare.(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate argintiu denumirea și clasa medaliei.  +  Articolul 7(1) Bareta se poartă numai la uniforma militară, pe pieptul stâng al vestonului.(2) La uniforma militară se poartă alăturat baretele tuturor claselor, în ordinea descrescătoare a acestora, prima fiind cea a clasei celei mai mari.(3) Bareta însemnului de război are întâietate, chiar dacă este a unei clase mai mici.  +  Articolul 8(1) Medalia Virtutea Aeronautică se poartă cu prilejul Zilei Naționale a României și a celorlalte sărbători naționale și religioase, precum și în situațiile stabilite prin regulamente specifice.(2) Militarii poartă Medalia Virtutea Aeronautică în conformitate cu prevederile din prezenta lege și cu regulamentele militare specifice.(3) Personalul civil poartă Medalia Virtutea Aeronautică în aceleași condiții ca militarii.  +  Articolul 9(1) Conferirea Medaliei Virtutea Aeronautică cu însemn de pace se face obligatoriu începând cu clasa a III-a.(2) Conferirea Medaliei Virtutea Aeronautică se poate face numai după îndeplinirea cu rezultate deosebite, timp de 4 ani, a unor funcții militare sau civile în cadrul unităților sau instituțiilor din sistemul național de apărare.  +  Articolul 10(1) Pentru a se conferi o clasa superioară aceleiași persoane este necesară efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioară astfel:a) de la clasa a III-a la clasa a II-a - 5 ani;b) de la clasa a II-a la clasa I - 6 ani.(2) Conferirea directă a claselor superioare la prima promoție se poate face ca urmare a unor însumări de merite deosebite care ar fi putut conduce la acordarea de clase succesive.  +  Articolul 11Pentru merite cu totul deosebite termenul de 4 ani precum și vechimea maximă în clasă, prevăzute la art. 9 alin. (2) și la art. 10 alin. (1), pot fi reduse cu maximum o treime.  +  Articolul 12 Militarilor în termen li se poate conferi Medalia Virtutea Aeronautică pentru merite cu totul deosebite și fac excepție de la termenele și condițiile prevăzute la art. 9 și 10.  +  Articolul 13(1) Medalia Virtutea Aeronautică cu însemn de pace este o distincție care răsplătește rezultatele remarcabile obținute în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea misiunilor încredințate, de către maiștri militari, subofițeri, militari în termen, militari angajați și personalul civil fără studii superioare, în toate domeniile apărării ordinii publice și siguranței naționale, care aparțin forțelor aeriene și aviației civile.(2) Medalia Virtutea Aeronautică cu însemn de război se acordă maiștrilor militari, subofițerilor, militarilor și personalului civil pentru fapte de arme deosebite și pentru acte de eroism săvârșite în timp de război sau pentru acțiuni de luptă de succes desfășurate sub egida unor organisme internaționale.  +  Articolul 14 Ministerele cu responsabilități în domeniile apărării ordinii publice și siguranței naționale, care aparțin forțelor aeriene și ministerului de resort pentru aviația civilă, vor elabora în baza art. 13 reglementări specifice domeniului lor de activitate, în care se vor detalia condițiile în care se conferă Medalia Virtutea Aeronautică. ------