HOTĂRÂRE nr. 742 din 14 iulie 2005privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ”Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Campia Turzii, Gilau, Floresti, Savadisla, Petrestii de Jos, Luna și Sandulesti din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcau, Balc, Chislaz, Tauteu, Sarbi și Biharia din județul Bihor” din cadrul obiectivului de investiție ”Autostrada Brașov-Cluj-Borș”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 22 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Campia Turzii, Gilau, Floresti, Savadisla, Petrestii de Jos, Luna și Sandulesti din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcau, Balc, Chislaz, Tauteu, Sarbi și Biharia din județul Bihor" din cadrul obiectivului de investiție "Autostrada Brașov-Cluj-Bors", prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1.(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menționate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexele nr. 1 și 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.
   +  Articolul 3Se aprobă ca justa despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1 suma globală estimată de 65.343.421,69 lei (RON), finanțată din credite externe care au fost contractate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2003 privind aprobarea contractării de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finanțelor Publice, destinate realizării Autostrazii Brașov-Cluj-Bors, și în completare de la bugetul de stat, în limita prevederilor anuale aprobate cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.  +  Articolul 4Suma prevăzută la art. 4 se virează de către Ministerul Finanțelor Publice, conform prevederilor legale, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.  +  Articolul 5Planurile de situație cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoștința publică prin afișare la sediul consiliilor locale implicate din județele Cluj și Bihor.  +  Articolul 6Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, cu respectarea reglementărilor în vigoare și fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 742.  +  Anexa nr. 2ANEXA nr. 2la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005-----