DECRET nr. 213 din 12 aprilie 2019privind rechemarea unui ambasador
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 15 aprilie 2019  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României, republicată,având în vedere propunerea Guvernului,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  Articolul 1Domnul Dan Adrian Bălănescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Lituania și în Republica Letonia.  +  Articolul 2Domnul Dan Adrian Bălănescu își va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  București, 12 aprilie 2019.Nr. 213.----