ORDIN nr. 944 din 19 martie 2019privind aducerea la cunoștința publică a sectoarelor cadastrale din 2 unități administrativ-teritoriale din județul Iași în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2019    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aduce la cunoștința publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Iași, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Gropnița - sectoarele cadastrale nr. 4, 7, 16, 17, 25, 27, 36, 45, 49, 50, 52, 55, 59, 68, 70;b) unitatea administrativ-teritorială Oțeleni - sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 13, 17, 19.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 19 martie 2019.Nr. 944.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2----