ORDIN nr. 1.007 din 21 martie 2019privind aducerea la cunoștința publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Belin din județul Covasna în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 15 aprilie 2019    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aduce la cunoștința publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale nr. 12 și 13 din unitatea administrativ-teritorială Belin din județul Covasna.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa este reprodusă în facsimil.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 21 martie 2019.Nr. 1.007.  +  ANEXĂ----