HOTĂRÂRE nr. 222 din 10 aprilie 2019privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 12 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN6“, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 10 aprilie 2019.Nr. 222.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Centura de ocolire CRAIOVA - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6“
  Titular: Ministerul TransporturilorBeneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A./D.R.D.P. CraiovaAmplasament: Județul Dolj
  Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.):199.675mii lei
  (1 euro = 4,6303 lei/18.05.2018)  
  din care C+M (inclusiv T.V.A.):163.906mii lei
  Durata de execuție a lucrărilor:24luni
  Eșalonarea investiției: INV 
    C+M 
  ANUL Imii lei 130.132ANUL IImii lei 69.543
   mii lei 106.538 mii lei 57.368
  Capacități:   
  - Lungime totală: 9,889 km 
  - Lățime platformă: 10,00 m 
  din care:   
  - parte carosabilă: 7,00 m 
  - benzi de încadrare: 2 x 0,75 m 
  - acostament: 2 x 0,75 m 
  - Poduri: 1 buc. 
  - Pasaj peste CF: 1 buc. 
  - Subtraversare CF: 1 buc. 
  - Intersecție tip girație: 2 buc. 
  - Parcări de scurtă durată: 1 buc. (stânga/dreapta)
  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului „Cod de proiectare seismică“ P1001/2013.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----