HOTĂRÂRE nr. 1.459 din 11 decembrie 2003pentru aprobarea participării Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului în calitate de membru la Fundația Europeană pentru Știință (ESF) și a plății cotizației anuale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 16 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă participarea Ministerului Educației și Cercetării, prin Consiliul Național al Cercetării 'adtiințifice din învățământul Superior, în calitate de membru al Fundației Europene pentru 'adtiință (European Science Foundation - ESF), precum și plata cotizației anuale de participare. (la 22-06-2005, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 528 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 22 iunie 2005 )  +  Articolul 2(1) Cotizația anuală se plătește de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din sumele alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat la capitolul "Cercetare științifică", titlul "Transferuri".(2) Pentru anul 2003 plata cotizației se va efectua din bugetul de stat aprobat Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului la capitolul "Cercetare științifică", cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru acest an.(3) Plata contribuției pentru ceilalți ani se va face de către Ministerul Educației și Cercetării în condițiile alin. (1), pe baza facturii emise în acest sens de către Fundația Europeană pentru 'adtiință (ESF), a cărei valoare este calculată avându-se în vedere indicatorii macroeconomici oficiali ai României. (la 22-06-2005, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 528 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 22 iunie 2005 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 11 decembrie 2003.Nr. 1.459.-----