HOTĂRÂRE nr. 1.434 din 4 decembrie 2003pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”CTE Deva - Reabilitare Grup nr. 4”, județul Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 15 decembrie 2003  (la 28-11-2008, Titlul actului normativ a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 noiembrie 2008 ) În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "CTE Deva - Reabilitare Grup nr. 4", județul Hunedoara, prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 28-11-2008, sintagma: Grup nr. 1 a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 noiembrie 2008 ) Notă
  *) Anexa se comunică Ministerului Economiei și Comerțului.
   +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din credite externe garantate de stat, aport de capital în echipamente în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2001, din surse proprii și, în completare, din venituri cu destinație specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice, prevăzute în bugetul de stat. (la 28-11-2008, sintagma: Grupului nr. 1 a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 noiembrie 2008 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și comerțului,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 4 decembrie 2003.Nr. 1.434.-----