RECTIFICARE nr. 99 din 19 februarie 2019referitoare la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 99/2019
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 14 martie 2019    La Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 99/2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 și 138 bis din 21 februarie 2019, se fac următoarele rectificări:– în anexa nr. 1, la titlul IV subtitlul 7.5, în loc de: „… de 500 kg semințe/ha sau 5000 kg tulpini uscate/ha“ se va citi: „… de 500 kg semințe/ha și/sau 5000 kg tulpini uscate/ha“;– în anexa nr. 2, la titlul 7.5 lit. b), în loc de: „… de 500 kg semințe/ha sau 5000 kg tulpini uscate/ha;“ se va citi: „… de 500 kg semințe/ha și/sau 5000 kg tulpini uscate/ha;“.----