RECTIFICARE nr. 1.060 din 7 iunie 2006referitoare la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.060/2016
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 14 martie 2019    În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.060/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului Parcului Național Cozia și al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia și ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 și 38 bis din 13 ianuarie 2017, la capitolul 5, domeniul F „Management și administrare“, rândul F.1, se fac următoarele rectificări:– la coloana „Acțiuni“, în loc de: „F.1. Completarea dotărilor și amenajărilor la Centrul de vizitare Brezoi, inclusiv adaptarea unui sistem adecvat de încălzire al acestuia, bazat pe folosirea energiei solare. Construcția și dotarea corespunzătoare a unor puncte de informare ale PNC“ se va citi „F.1. Completarea dotărilor și amenajărilor la Centrul de vizitare Brezoi, inclusiv realizarea unui sistem de încălzire bazat pe folosirea energiei solare. Construcția și dotarea corespunzătoare a unor puncte de informare ale PNC și a obiectivului «Casa naturii și a tradițiilor locale» - investiție cu rol major în realizarea unui management performant privind cunoașterea și protejarea valorilor naturale și culturale specifice PNC“;– la coloana „Ținta“, după a doua liniuță, se va citi: „Realizarea obiectivului «Casa naturii și a tradițiilor locale»“.----