CUANTUMUL TOTAL din 14 martie 2019al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România
EMITENT
 • PARTIDE POLITICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 14 martie 2019  Denumirea partidului politic: UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA Sediul partidului politic: orașul Nădlac, Str. Independenței nr. 36, județul Arad, CUI 3218132  +  Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2018
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăCuantumul total al cotizațiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna februarieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna martieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna aprilieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna maiCuantumul total al cotizațiilor primite în luna iunieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna iulieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna augustCuantumul total al cotizațiilor primite în luna septembrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna octombrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna decembrie
  1.Filiala Zonală Arad           5.200
  2.Filiala zonală Banat           2.960
  3.Filiala Zonală Banat Sud           6.510
  4.Filiala Zonală Bihor           25.240
  Cuantumul total39.750
  Numele și prenumele reprezentantului legalMerka Adrian-Miroslav
  Semnătura 
  Data întocmirii11 martie 2019
   +  Situația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obținute în anul 2018 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăActivitatea generatoare de venitSursa venituluiCuantum anual
  1.UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIAEditarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii  
  Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socialăVânzare bilete la acțiuni culturale1.765
  Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic  
  Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acțiunilor culturale, sportive, întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială  
  Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale  
  Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare  
  Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu  
  Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu  
  Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizarea birourilor parlamentare  
  Emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic  
  Dobânzi bancareDobânzi bancare16
  Cuantumul total1.781
  Numele și prenumele reprezentantului legalMerka Adrian-Miroslav
  Semnătura 
  Data întocmirii11 martie 2019
  -----