LISTA din 30 iunie 2015denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor OTC care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI)(Anexa nr. 3)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 bis din 1 iulie 2015  Notă
  Conținută de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 815/468/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015.
   +  Secţiunea C2
  Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale OTC-urilor care se acordă bolnavilor incluși în cadrul programelor naționale de sănătate, în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, conform denumirilor comune internaționale cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, elaborată în temeiul Ordinului MS/CNAS nr. 1605/875/2014, cu modificările și completările ulterioare, VALABILĂ ÎNCEPÂND CU 01 MARTIE 2017
  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER P6.4: MUCOVISCIDOZĂ
  Nr. crt. Cod CIM Grupa terape- utică Denumire generică Denumire comercială Forma farmaceuticăConcen-trație/ U.T. Firma Țara Ambalaj Pres-crip-ție cant/am-ba- laj Preț cu ridicata maximal de decontare/ U.T. Preț de decontare/ U.T. Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  1W58656002 A09AA02 PANCREA- TINUM** KREON 10000 CAPS. GASTROREZ. 150 mg ABBOTT LABORATORIESGMBH GERMANIA FLACON DIN PEID CU 20 CAPS. GASTROREZ. OTC 20 0,446000 0,603000 0,000000
  2W62199001 A09AA02 PANCREA- TINUM** KREON 10000 CAPS. GASTROREZ. 150 mg MYLAN HEALTHCARE GMBH GERMANIA CUTIE CU 2 BLISTDIN AL-AL A CÂTE10 CAPS. GASTROREZ. OTC 20 0,460000 0,621500 0,000000
  3W62199002 A09AA02 PANCREA- TINUM** KREON 10000 CAPS. GASTROREZ. 150 mg MYLAN HEALTHCARE GMBH GERMANIA CUTIE CU 1 FLAC.DIN PEID X 20 CAPS. GASTROREZ.OTC 20 0,460000 0,621500 0,000000
  4W59801002 A09AA02 PANCREA- TINUM** KREON 25000 CAPS. GASTROREZ. 300 mg ABBOTT LABORATORIESGMBH GERMANIA FLACON DIN PEID CU 20 CAPS. GASTROREZ. OTC 20 0,906500 1,225500 0,000000
  5W62200001 A09AA02 PANCREA- TINUM** KREON 25000 CAPS. GASTROREZ. 300 mg MYLAN HEALTHCARE GMBH GERMANIA CUTIE CU 2 BLISTDIN AL-AL A CÂTE10 CAPS. GASTROREZ. OTC 20 1,029500 1,391500 0,000000
  6W62200002 A09AA02 PANCREA- TINUM** KREON 25000 CAPS. GASTROREZ. 300 mg MYLAN HEALTHCARE GMBH GERMANIA CUTIE CU 1 FLAC.DIN PEID X 20 CAPS. GASTROREZ.OTC 20 1,029500 1,3915000 0,000000
  NOTĂ:– Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. ----