HOTĂRÂRE nr. 67 din 8 februarie 2019privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Neamț a imobilului cu nr. MFP 102089, ca urmare a înscrierii eronate, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 februarie 2019.Nr. 67.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului, ca urmare a înscrierii eronate
  Nr. MFPCodul de clasificare DenumireaAdresaValoarea de inventar a bunului, înscrisă anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006- lei - Situația actualăBaza legală
  102.0898.19.0148-160Județul Neamț1.318.359Imobilul aparține proprietății orașului Târgu-Neamț Cartea funciară nr. 55112 Târgu-NeamțHotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu-Neamț nr. 38/1994; Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările și completările ulterioare
  -----