HOTĂRÂRE nr. 65 din 8 februarie 2019privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vâlcea, Constanța, Ilfov, Cluj, Argeș, Brașov, Sibiu, Gorj, Dolj, Bacău, Buzău, Bihor, Prahova, Hunedoara, Timiș, Galați, Vrancea și municipiul București
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2019  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora, în condițiile legii.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora și a constatării unor suprafețe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru și înscriere în cartea funciară.  +  Articolul 3Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a constatării unei suprafețe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru și înscriere în cartea funciară.  +  Articolul 4Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a constatării unor suprafețe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru și înscriere în cartea funciară.  +  Articolul 5Se aprobă introducerea unui imobil nou în inventarul bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a finalizării lucrărilor tehnice de cadastru și înscriere în cartea funciară.  +  Articolul 6Se aprobă actualizarea adreselor poștale ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-6 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Andrei Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 februarie 2019.Nr. 65.-----